||Ha#sh Info|| Chota kadam bada munafa

Aaj ki di di gayi calls… GOLD at cmp 26910-920 SL 26890 Target 26970- 27020

Buy Silver near 37715 SL 37515 Target 37880- 38000

Do fast…agar hash info ko join karna chahte hai …just dial 088-21000540

 

Post Comment