YESTERDAY NSE CALL:- BUY PETRONET F&O AT 189 1ST TGT 197 HITTTT NEXT 200—-205 [100] LOT TRADE FULL ENJOYYYYY >>>>09099826796

YESTERDAY NSE CALL:- BUY PETRONET F&O AT 189 1ST TGT 197 HITTTT NEXT 200—-205 [100] LOT TRADE FULL ENJOYYYYY >>>>09099826796

Post Comment