SHORT TERM:SELLL ZINC MKT OR IF COME 120 SL TGT PC

SEEEEE GOLD FIREDDD FROM 25131 TO 25219 CLOSE WATCH HURDEL TOLD 25257 WHO WILL GONEEEEEEEEEEEEE LET SEEEEE TO KNOW–09887158903 ANY QUERY CALL HAR BAR SELLLLL NHI HOTA BUY BHI KIYA KRO

Post Comment