POSITIONAL:SELLLL CRUDE CROSS/CLS BLW 40.24$ MCXBLW 26??? TGT 2430

KYA CRUDEEEEE BUYYYY ON DIP[SSSSS IWTH SLLL OR SELLLLLL BLW TRUCK LOAD TO KNOW—09887158903
ENRGY TRADER REDAYYYYY FOR –2430 YA 3300 LET SEEEEEEEEEEEEEEE

Post Comment