INTERDAY:TOLD SELL ZINC BLW 113.55 SEE CRESHEDDDDDD CHECK POSTT

BOLA THA MATEL WILL SLIDEEEEEEEEEEE CHEK KRO WHT NXT KYA ZINC 106 AAYEGA YA BUYYY MKT TO KNOW–09887158903 KYA GOLD SILVER SELLLLLLLLL HGE YHA SE YA BUYYY ON DIPS LET SEEEEEEE

Post Comment