HNI INTERDAY:TOLD SELL CRUDE BLW 45.50$ MCX 2993 TGT 2960 LOW 2967 CHECK POST POSITIONAL GVN CHEK KRO

WT KRO POSITIONAL TGT AAYEGAAAAAAAAAAAAAA TO KNOW MORE–09887158903 ANY QUERY CALLL BG MOVE AHEADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Post Comment