SURESHOT:SELLL SILVER STYA BLW 15.03$ MCX 354??? TGT 35200 OR MORE SL PC GOLD TONE UR BELT BG BOOMMMMM

KYA SE GOLD BUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YA FIR SELLLL GNV FULL CHEKC TO KNWO–09887158903 ONLY 2222/4444 WHO STUCK WORNG SID CALL USSSSSSSSSSSSSSSS BG BOOM TO HOEN WALA HHHHHHHHHHH

Post Comment