SHORT TERM:LEAD HURDEL 109.55 HIGH ALREADY 109.60 WHT NXT 113 YA 102.80 PLAY WITH TREND YA JOIN US

NO IF AND BUTTTTTT TRADE WITH TREND HAVE ANY DOUBT CALL US–09887158903 JOIN INTRA+POSITIONAL ONLY 4000/ TILL NOV NXT WEEK BG MOVEEEEEEEEEEEE HOGAAAAAAAAAAAA

Post Comment