INTERDAY:CRUDE HURDEL 34.20$ MCX 22??? YESTERDAY GVN LVL SHOULD SELLLLL BLW YA BUYYY ABV JOIN OR GET FULL

HAR CALL FREE NHIIIIIIII HAVE ANY QUERY CALL–09887158903 ONLY 2222/4444 WHO STUCK WORNG SIDE CALL US BG MOVEEEEEEEEEEEEEEE HEREEEEEEEEEEEEEEEE

Post Comment