BUY NATGAS HIT 190.50 ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK MSG

WWW.KRIVASTOCK.COM BUY NATGAS HIT 190.50
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK MSG
BUY NATGAS ABV 185 TGT 188 191
TRADE 20 LOT TO 50 LOT
call 09724034979 07096510606
WWW.KRIVASTOCK.COM

Post Comment