BUY NATGAS ABV 188.30 HIT 190.30 ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE ADVICE

WWW.KRIVASTOCK.COM BUY NATGAS ABV 188.30 HIT 190.30
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE ADVICE
BUY NATGAS ABV 188.30 TGT 190.80 SL 186.30
CALL 09724034979 07096510606
WWW.KRIVASTOCK.COM

One Response to "BUY NATGAS ABV 188.30 HIT 190.30 ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE ADVICE"

 1. PLZ CHECKK HERE ADVICE

  BUY GOLD 31170-140 HIT 31280
  SELL ZINC BLW 154 HIT 152.50
  SELL CRUDEOIL 3148 HIT 3105
  BUY NATGAS ABV 188.30 HIT 190.30
  BUY ZINC 153 HIT 153.90
  SELL NICKEL BLW 683.50 SL HIT 688
  BUY GOLD ABV 31170-31140 TGT 31270 31330 SL 31060
  BUY SILVER ABV 46600 TGT 46910 47050 SL 46330
  SELL CRUDEOIL 3148-3161 SL 3176 TGT 3122 3102 3082
  SELL NICKEL BLW 683.50 TGT 678 672 SL 688
  SELL ZINC BLW 154 SL 154.80 TGT 152.40
  BUY NATGAS ABV 188.30 TGT 190.80 SL 186.30
  BUY ZINC 153 TGT 153.60 SL 152.50

  Reply

Post Comment