NG SMALL RISK SELL BELOW 195.2 SL 195.8 T1 194.2 T2 193.2 T3 192.2 T4 190.2

NG SMALL RISK SELL BELOW 195.2 SL 195.8 T1 194.2 T2 193.2 T3 192.2 T4 190.2

Post Comment