DEAR TRADERS MCX GOLD ME 40800 NAHI DIYA TO HI SELL VALE HOLD KAR SAKTE HE VARNA NAHI MY VIEW…..90-99-82-67-96

DEAR TRADERS MCX GOLD ME 40800 NAHI DIYA TO HI SELL VALE HOLD KAR SAKTE HE VARNA NAHI MY VIEW…..90-99-82-67-96